banner-renewergy
 Bewerkt_5683_LB_GIMP_cpmpressed_pixels aangeapst
 Bewerkte 0802_HD_Compressed
 Zonnepaneel met zon LB_Compressed

Wilt u onbezorgd zonnestroom opwekken op uw dak?

Ons professionele team staat klaar voor alle commerciële en publieke vastgoedeigenaren die zonnestroom willen opwekken. U heeft een groot dak (vanaf ca. 400 m2) en u wilt een zonnestroomsysteem. U weet alleen niet precies hoe u dit moet aanpakken. Wij helpen u graag bij de realisatie hiervan. Wij ontwikkelen, financieren, plaatsen, exploiteren, verzekeren en onderhouden zonnestroomsystemen.” Om het voor u makkelijk te maken regelen wij het gehele traject van A tot Z. Zodat u straks kunt genieten van de zon!

Waarom is verduurzamen voor u interessant?

Ondernemers en publieke instellingen in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale samenleving en een duurzame toekomst. Eén van de vormen van duurzaam ondernemen is het opwekken van eigen (zonne-)energie.” Dit kan op uw eigen dak. De energie van de zon kan worden omgezet in elektriciteit. De opgewekte elektriciteit kan voor eigen gebruik worden ingezet. Duurzaam vastgoed wordt tegenwoordig door gebruikers, huurders en financiële instellingen hoger gewaardeerd. Dit beïnvloedt de huurdertevredenheid en de waarde van het gebouw in positieve zin. Ook levert u een positieve bijdrage aan een duurzame toekomst. Het mes snijdt voor u dus aan twee kanten.

Waarom verduurzamen?

Duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Door gebruik te maken van hernieuwbare, duurzame energie is minder energie uit fossiele bronnen nodig. Deze energietransitie is noodzakelijk, want fossiele brandstoffen schaden het milieu. Duurzaam ondernemen bevordert het gebruik van hernieuwbare energie.” Essentieel hierbij is dat op kwaliteit en comfort niet wordt ingeleverd.